Conditii pentru administrare blocuri eficienta:
• Asociatia de proprietari trebuie sa aiba un presedinte legal ales ( Proces-Verbal al Adunarii Generale )cu,care sa se poata colabora,comunica incepand cu data semnarii contractului si ulterior in activitate.
• Proprietarii sa nu perturbe nejustificat activitatea firmei noastre.
• Nu suntem de acord cu pareri personale sau de grup care nu corespund prevederilor legale.Orice parere sau idee pozitiva si utila proprietarilor va fi sustinuta neconditionat de firma de administrare imobile.
• Orice sesizari/reclamatii/solicitari legate de serviciul de administrare imobile,se vor face in scris dupa o documentare prealabila.
• Disponibilitatea membrilor asociatiei de a avea un bloc civilizat si de a face investitii in acest sens.
• Asigurarea unui spatiu adecvat,securizat,pentru buna desfasurare a activitatii de incasare a cotelor de intretinere si depozitare a actelor asociatiei.
• Zilele stabilite pentru incasari,sunt doar pentru incasari.In cazul in care membrii asociatiei au diverse nelamuriri vor fi rugati sa le formuleze in scris urmand sa primeasca toate explicatiile necesare in cadrul adunarii generale sau a sedintelor de comitet imediat urmatoare.
Colaborarea dintre Asociatia de proprietari si firma de Administrare Imobile Trinity Eurogrup Solutions va decurge astfe:
• cerere de oferta din partea reprezentantului asociatiei,
• intalnire pt vizitarea condomeniului,stabilirea pachetului de servicii dorite,
• intocmirea si prezentarea ofertei de administrare bloc,
• semnarea contractului de prestari servicii de administrare blocuri
• derularea contractului de administrare blocuri.

ACTE NECESARE LA PRELUARE

Pentru a putea avea o imagine cat mai bine definita in luarea deciziilor
privind nevoile dumneavoastra ca si Asociatie, va prezentam seria de
documente si informatii ce ne sunt necesare demararii activitatii de
Administrare:
1. Registrul de Procese Verbale ale Adunarii Generale ;
2. Cartea imobilului ;
3. Contractele cu furnizorii de utilitati ;
4. Balanta soldurilor de activ – pasiv a Asociatiei ;
5. Registrul de casa actualizat al Asociatiei ;
6. Prezentarea Registrului de Fonduri (rulment si/sau reparatii)
actualizat, cu valorile acestor fonduri pe fiecare apartament/scara in
parte (in functie de Hotararea Adunarii Generale privind modalitatea
de colectare acestor fonduri) ;
7. Situatii financiare ale furnizorilor de utilitati si prestatorilor de
servicii cu care dumneavoastra colaborati ;
8. Situatia restantierilor din cadrul Asociatiei, precum si a sumelor
reprezentand penalitatile aplicate pentru neplata la timp a cotelor de
intretinere (in cazul in care se aplica aceasta masura) ;
9. Situatie privind apartamentele contorizate (apa calda, apa rece,
centrale sau repartitoare de caldura) din Asociatie ;
10. Tabel cu informatii referitoare la:
 Numarul apartamentului
 Numele titularului de contract (act de proprietate)
 Numar de persoane prezente
 Suprafata totala si utila a apartamentului
 Numarul de camere
 Cota indiviza aferenta a apartamentelor
11. Informatii cu privire la anumite litigii (sentinte de judecata
etc.)
12. Copie dupa ultima lista de incasare a cotelor de intretinere ;
13. Informatii cu privire la Administratorul actual (cuprinzand si
date de contact ale acestuia).
14. Date referitoare la existenta unui birou/spatiu tehnic destinat
activitatii de Administrare in cadrul Asociatiei (spatiu necesar pentru
a fi folosit la activitatea de incasare a cotelor, precum si in folosinta
Administratorului in cadrul programului acestuia din Asociatie).
In speranta unei bune colaborari, va asiguram de toata consideratia
noastra.